Nhà hàng Syarikat Makanan Salai Kiew Brothers

Daging Salai hoặc thịt sấy khô, thịt hun khói (ở đây đôi khi được gọi là thịt barbequed ‘) có thể được tìm thấy rất nhiều xung quanh khu phố Tàu, đặc biệt là dọc Jalan Sultan. The Brothers Kiew nổi tiếng bán thịt hun khói trong thị trấn, một doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình đã được thông qua từ thế hệ này sang thế hệ khác, chuyên trong tất cả các loại thịt hun khói từ thịt lợn đến tôm.

Nhà hàng Syarikat Makanan Salai Kiew Brothers